5 listopada 2019

WILLIAM SZEKSPIR

Czyńmy jak adwokaci stron przeciwnych, walczmy jak wrogowie, a jedzmy i pijmy jak bracia.

Znajdź wpis