22 maja 2020

Stalking

Adwokat to nie tylko obrońca w sprawie karnej, to także pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Od kilku lat, za sprawą doniesień medialnych oraz wielu programów telewizyjnych, niezwykle wiele mówi się o przestępstwie stypizowanym w art. 190 a § 1kk, tak zwanym „stalkingu”. Zapewne większość z nas ma świadomość tego na czym polega przestępstwo oparte na uporczywym nękaniu wzbudzającym w ofierze poczucie zagrożenia. Najczęściej zdarza się, że ofiarą stalkingu staje się osoba odrzucająca uczucia sprawcy, który jest przekonany, iż jego natarczywe działania spowodują odwrócenie sytuacji. Sprawca takiego przestępstwa bywają zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Uporczywe nękanie przybierać może rozmaite formy. Niestety zdarza się, że interakcja pomiędzy sprawcą a ofiara odbywa się bez świadków, co powoduje problemy w sferze dowodowej.

Pomimo regulacji prawnej wprowadzonej w tym zakresie oraz wzrastającej świadomości społeczeństwa, ofiary w dalszym ciągu bywają pozostawiane bez pomocy. Praktyka niestety pokazuje, że początkowo „niewinne” zachowania mogą przerodzić się w obsesję, która uniemożliwia ofierze normalne życie i dotychczasowe funkcjonowanie. W takiej sytuacja ofiara czuje się zaszczuta, przerażona i pozostawiona sama sobie. Zgłaszając sprawę organom ścigania ofiara przestępstwa może czuć się zdezorientowana i niepewna. Często zdarza się, że zgłoszenia bywają bagatelizowane. Warto, aby w takich sytuacjach pokrzywdzony wiedział, że i jemu przysługuje prawo do uzyskania pomocy prawnej i skorzystania z porady pełnomocnika, który na pewno będzie stanowił silne wsparcie w walce o powrót do życia bez strachu. Przesłuchanie przy udziale pełnomocnika może się okazać mniej stresujące. Poza tym świadomość obecności osoby, która czuwa nad całym przebiegiem czynności bywa bardzo istotna.

Znajdź wpis