WIĘCEJ

Każdy kto uczestniczył kiedykolwiek w oczepinach na weselu słyszał zapewne przyśpiewkę „oni temu winni”. Tekst ten może być jednak rozumiany dość przewrotnie w momencie, gdy małżonkowie po pewnym czasie trwania związku małżeńskiego dochodzą do wniosku, że nie są w stanie dalej, wspólnie kontynuować życia. Wówczas pojawiają się rozterki i kluczowe pytanie „kto jest temu winny”?

Niewątpliwie stwierdzić można, że sprawy rozwodowe należą do kategorii jednych z najczęściej spotykanych w obecnych czasach. Kwestia ta dotyka zarówno młodych małżeństw jak i par z długoletnim stażem. Przyczyny rozwodu bywają różne, jednak w momencie, gdy małżonkowie podejmą decyzję o rozwodzie, stają przed kolejnym trudnym wyborem, potocznie określanym jako „rozwód z winy czy bez?”. Z uwagi na duży ładunek emocjonalny zazwyczaj ciężko jest podjąć decyzję w oparciu o racjonalną kalkulację. Często bywa, że chcąc dopiec drugiej stronie, jedno z małżonków kategorycznie żąda wniesienia pozwu z wnioskiem orzeczenia o winie tego drugiego. Jednak czy zawsze jest to korzystniejszym rozwiązaniem?

Czym jest wina? Są to zachowania małżonka stanowiące naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego (np. art. 23 k.r.o. – naruszenie równości praw i obowiązków w małżeństwie, art. 24 k.r.o. – nieporozumienia w zakresie istotnych spraw rodziny, art. 27 k.r.o. – brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny) lub zasad współżycia społecznego, które prowadzą do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Przykładem najczęściej spotykanym w praktyce bywa zdrada, niezgodność charakterów, rozbieżność co do planów rodzicielskich czy ogólnie nieporozumienia w kwestii wspólnej przyszłości.

Zasadą kodeksową jest to, że Sąd z urzędu orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Natomiast istnieje odstępstwo w tym zakresie, ponieważ na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie, a w tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Oznacza to, że jeżeli oboje małżonkowie wniosą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, Sąd jest związany ich wnioskiem i nie będzie badał tej kwestii.

Czy winny zawsze może być tylko jeden z małżonków? To pytanie często pada ze strony klientów chcących wystąpić z pozwem o rozwód. Otóż NIE. Sąd może orzec o winie jednego lub obojga małżonków. Tę kwestię zawsze warto mieć na uwadze decydując się na batalię sądową zmierzającą do wykazania winy drugiej strony.

Jak udowodnić winę? Przedstawiając dowody na potwierdzenie swoich racji. Zatem postępowanie dowodowe w sprawach, w których Sąd bada winę, jest bardziej rozbudowane, a co za tym idzie dłużej trwa.

Składając pozew o rozwód każda ze stron staje przed wyborem czy zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie. Natomiast w konsekwencji to Sąd orzeknie czy „ona temu winna”, „on jest temu winny”, „oni temu winni”, a może jednak nikt?

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy rozwodowej? Poszukujesz adwokata na terenie Sosnowca? Skontaktuj się z nami.