WIĘCEJ

Czym różni się separacja od rozwodu? Jakie są skutki separacji a jakie rozwodu? Które rozwiązanie będzie lepsze? W praktyce często pojawiają się liczne pytania dotyczące różnic pomiędzy rozwodem a separacją. Część klientów nie ma pewności czy w ich przypadku rozwód będzie właściwym rozwiązaniem. Zatem poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie podobieństw i różnic występujących pomiędzy rozwodem a separacją.

Jakie są podstawy orzeczenia separacji?

– Separacja zostanie orzeczona jeśli pomiędzy małżonkami dojdzie do zupełnego rozkładu pożycia. Odmiennie niż w przypadku rozwodu nie musi to być on zupełny i trwały.

Czy muszę wystąpić do sądu o orzeczenie separacji?

– Aby doszło do formalnego ustanowienia separacji należy wszcząć postępowanie sądowe. Orzeczenie separacji nastąpić może w trybie nieprocesowym (wspólne żądanie stron i brak małoletnich dzieci), bądź w trybie procesowym (separacja sporna).

Czy po orzeczeniu separacji można zawrzeć kolejny związek małżeński?

– Po orzeczeniu separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa. Odmiennie niż w przypadku rozwodu.

Czy można „odwołać” separację?

– Na zgodne żądanie stron sąd uchyla separację, a jej skutki ustają. Ważne jest to, że na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej. Natomiast w przypadku rozwodu, po uprawomocnieniu się wyroku, nie można go „cofnąć”. Niedopuszczalna jest także skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.

Co w sytuacji gdy ja wniosę o separację a mój małżonek o rozwód?

– W przypadku gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jednak w przypadku gdy orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Czy sąd orzeka o winie w sprawie o separację?

– W przypadku separacji spornej sąd orzeka o winie.  Jednakże w przypadku zgodnego żądania małżonków sąd nie będzie orzekał o winie rozkładu pożycia. Taka zasada obowiązuje także w przypadku rozwodu.

Jak widać separacja niesie za sobą mniej kategoryczne, odwracalne skutki niż te, które mają miejsce w przypadku rozwodu. Zatem jeśli małżonkowie nie są przekonani, co do ostateczności swojej decyzji o rozwodzie i widzą szansę na pojednanie w przyszłości separacja może okazać się dla nich lepszym rozwiązaniem.

Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia swoich wątpliwości bądź masz pytania związane z postępowaniem rozwodowym – zapraszamy do kontaktu!