27 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa

Zwolnienie z ZUS:

W ostatnim czasie tematem, który zdominował nasze życie jest panująca na świecie pandemia koronawirusa, która w olbrzymim stopniu wpłynęła na nasze dotychczasowe życie. Wprowadzenie na terenie naszego kraju stanu epidemii oraz wiążących się z tym obostrzeń spowodowało, iż praktycznie każdy z nas musiał zmienić swoje przyzwyczajenia, plany, a przede wszystkim zweryfikować swoje dążenia zawodowe. Wstępnie duże obawy dotyczyły głównie załamania w zakresie branży turystycznej, hotelarskiej, przewozowej. Natomiast obecnie można stwierdzić, iż oprócz nielicznych wyjątków, każdy przedsiębiorca odczuł negatywne skutki „spowolnienia gospodarki”. Nagłe ograniczenia możliwości bezpośredniej obsługi klienta i nakaz wstrzymania działalności, np. w branży fryzjerskiej czy kosmetycznej, wywołał drastyczny spadek dochodów takich przedsiębiorców, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów działalności. Szczególnie w przypadku małych podmiotów, bądź osób samozatrudnionych wystąpiły znaczne, gdyż przy niewielkiej skali działalności, tacy przedsiębiorcy nie byli w stanie zgromadzić odpowiedniego kapitału, który obecnie mógłby stanowić źródło finansowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców ustawodawca przewidział pakiet rozwiązań mających stanowić doraźną pomoc w dobie kryzysu. Tak zwana „tarcza antykryzysowa”, kilkukrotnie modyfikowana od czasu jej wprowadzenia, zawiera szereg rozwiązań, które mają pozwolić przedsiębiorcom przetrwać okres wstrzymania działalności.

W obecnie obowiązującej wersji „tarcza antykryzysowa 2.0” przewiduje, że ze zwolnienia z opłacania składek w 100% skorzystać mogą podmioty zatrudniające od 1 do 9. Natomiast przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób będą mogły skorzystać z 50 % zwolnienia. W obu przypadkach muszą być to podmioty, które rozpoczęły prowadzenie działalności:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy zatrudniają od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

Ze zwolnienia skorzystać mogą osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyłączeniem osób korzystających z „ulgi na start” (zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne). Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać natomiast osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).

Znajdź wpis