Specjalizacje

USŁUGI

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują reprezentację przed sądami, organami publicznymi oraz kontrahentami. Przygotowywanie pism procesowych (w tym apelacji, zażaleń, skarg), opiniowanie i tworzenie umów, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód, w zakresie:

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym;
 • obrona oskarżonego w postępowaniu na etapie sądowym;
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, zażaleń;
 • reprezentacja pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, apelacji, zażaleń;
 • reprezentacja w negocjacjach na etapie przedsądowym;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • zawieranie ugód;
 • sporządzanie umów;
 • reprezentacja w sprawach rozwodowych;
 • reprezentacja w sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, alimentów;
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, apelacji, zażaleń
 • sporządzanie wniosków dotyczących upadłości konsumenckiej;
 • sporządzanie wniosków o upadłość przedsiębiorcy;
 • negocjacje z wierzycielami;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;