Specjalizacje

USŁUGI

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują reprezentację przed sądami, organami publicznymi oraz kontrahentami. Działamy na terenie Aglomeracji Śląskiej w szczególności na terenie miast Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Katowice, Mysłowice. Przygotowywanie pism procesowych (w tym apelacji, zażaleń, skarg), opiniowanie i tworzenie umów, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód, w zakresie:

 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych na etapie przedsądowym (negocjacje, ugody);
 • składanie wniosków do KRS;
 • sporządzanie projektów umów;
 • przygotowywanie projektów uchwał;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, apelacji, zażaleń;
 • reprezentacja w negocjacjach na etapie przedsądowym;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • zawieranie ugód;
 • sporządzanie umów;
 • windykacja;
 • rozwód – reprezentacja w sprawach rozwodowych;
 • reprezentacja w sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, alimentów;
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, apelacji, zażaleń
 • sporządzanie wniosków dotyczących upadłości konsumenckiej;
 • sporządzanie wniosków o upadłość przedsiębiorcy;
 • negocjacje z wierzycielami;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;