8 maja 2023

PRAWO GOSPODARCZE

  • reprezentacja podmiotów gospodarczych w postępowaniu sądowym;
  • reprezentacja podmiotów gospodarczych na etapie przedsądowym (negocjacje, ugody);
  • składanie wniosków do KRS;
  • sporządzanie projektów umów;
  • przygotowywanie projektów uchwał;