Adwokat Katarzyna Kijowska

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w trybie stacjonarnym. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo w ochronie zdrowia” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w czołowych kancelariach adwokackich oraz w wewnętrznych działach prawnych spółek, na terenie Śląska. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, rodzinnego, upadłościowego oraz cywilnego – w szczególności z zakresu zobowiązań, dochodzenia roszczeń, a także w postępowaniach egzekucyjnych. Reprezentowała zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Brała udział w negocjacjach, zawieraniu umów oraz ugód.

Mecenas Katarzyna Kijowska zajmuje się prowadzeniem spraw klientów indywidualnych, jak również obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w reprezentacji klientów zarówno przed sądami jak i organami administracji publicznej. W ostatnim czasie Mecenas Katarzyna Kijowska w szczególności zajmowała się prowadzeniem spraw o charakterze gospodarczym, upadłościowym, a także sprawami z zakresu prawa przewozowego. Zajmuje się ona również prowadzeniem spraw rodzinnych i karnych. Świadczone usługi obejmują reprezentację przed sądami, organami publicznymi oraz kontrahentami, przygotowywanie pism procesowych (w tym apelacji, zażaleń, skarg), opiniowanie i tworzenie umów, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód.

Posługuje się językiem angielskim.